Летнік. Сацыятэхніка. Лепшыя практыкі

Материал из Вікі Фаланстэра
Версия от 16:03, 31 июля 2020; Rizoma (обсуждение | вклад) (Новая страница: «* Даваць назвы дзён і паўтараць іх на наступны дзень * Назвы дзён даюць самі ўдзельнікі. *…»)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
  • Даваць назвы дзён і паўтараць іх на наступны дзень
  • Назвы дзён даюць самі ўдзельнікі.
  • Маляваць вобразы удзельнікаў супольнасці
  • Магчымы энерджайзеры. прапанаваныя самімі ўдзельнікамі
  • Абавязкова паказваць кіно.
  • Рабіць воблакі тэгаў пэўнай галіны.
  • Даваць вызначэнні словаў - пастаянна.
  • прыбумаць вобраз і знак сваёй групы
  • агульнае і рознае пра субкультуру і супольнасць...
  • Што такое энергія