Стратэгічнае планаванне

Материал из Вікі Фаланстэра
Версия от 10:17, 8 марта 2020; Rizoma (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Стратэгічнае планаванне - гэта важны інфраструктурны працэс, які вызначае будучую дзейнасць арганізацыі.

Асноўнае

  1. Планаванне адбываецца прыблізна раз на год.
  2. Да планавання спрычыняюцца ўдзельнікі і ўдзельнікі ядра.
  3. Парадак планавання уключае: аналіз зробленага(па накірункам), аналіз стану самой арганізацыі, планаванне будучага, выпрацоўка або перапрацоўка місіі і інш.)

Уключэнне новых ідэй у дзейнасць арганізацыі