Як зрабіць новы артыкул у вікі

Материал из Вікі Фаланстэра
Версия от 08:16, 31 декабря 2019; Rizoma (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Ёсць два шляхі: # У вакно пошука ўвядзіце назву новага артыкула. # Калі артыкула не існуе,…»)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Ёсць два шляхі:

  1. У вакно пошука ўвядзіце назву новага артыкула.
  2. Калі артыкула не існуе, націсніце "Стварыць новы артыкул".
  3. Дадавайце змест артыкула і
  4. Абавязкова яго захавайце.

Варта заўважыць, што стварэнне артыкулаў вікі Фаланстэра і Вікіпедыі мала чым аднозніваюцца, таму калі 4 крокі вышэй падаліся невідавочнымі чытайце гэты артыкул.